Als zzp’er of kleine zelfstandige was het altijd voor de hand liggend en fiscaal het meest aantrekkelijk om vanuit een eenmanszaak te ondernemen. Nu, sinds de invoering van het nieuwe belastingplan is dat niet altijd meer het geval. Wat is er veranderd? En waar moet je allemaal aan denken wanneer je beoordeelt of je de rechtsvorm van je onderneming moet veranderen? Dat lees je allemaal in dit blog.

De oude situatie

Als eenmanszaak kreeg je vanuit de overheid een korting op je behaalde resultaat voor de inkomstenbelasting. De korting was tweedelig: de zelfstandigenaftrek (ongeveer €7000,-) en 14% mkb vrijstelling. Samen een mooi bedrag waarover je geen inkomstenbelasting hoefde te betalen.

Als een onderneming groter werd, er meer personeel bij kwam kijken en de aansprakelijkheid groeide, groeide daarmee ook het risico voor je eigen vermogen. Dat was meestal het moment om van eenmanszaak op een besloten vennootschap over te gaan. Omdat een eenmanszaak van een natuurlijk persoon en een bv van een rechtspersoon is, ben je in loondienst van je eigen bv en loop je minder risico met je eigen vermogen.

 

Wat er veranderd is

Het nieuwe belastingplan brengt beperking van een aantal aftrekposten met zich mee, die ook een impact hebben op de ondernemersvrijstellingen. Voor 2021 is dit als volgt:

  • De maximale zelfstandigenaftrek is teruggebracht tot maximaal 40%.
  • De ondernemersvrijstelling is teruggebracht tot maximaal 40%.

 

Hoe verhoudt zich het verschil tussen de oude situatie en de huidige situatie bij een inkomen van € 120.000? Een rekenvoorbeeld.

Inkomsten voor aftrekbeperking:

  Eenmanszaak Besloten vennootschap
Resultaat onderneming

120.000

                                  120.000

Kortingen belastingdienst

  -/-     23.000

 
Belastbaar inkomen

97.000

120.000

Vennootschapsbelasting  

-/-    14.000

Dividendbelasting  

   -/-    15.000

Inkomstenbelasting

-/-    43.000

-/-    16.500

Netto te besteden

77.000

74.500

 

 

Inkomsten met aftrekbeperking:

  Eenmanszaak Besloten vennootschap
Resultaat onderneming

120.000

                                  120.000
Kortingen belastingdienst

  -/-     22.000

 
Belastbaar inkomen

98.000

120.000

Brutosalaris    
Vennootschapsbelasting  

-/-    11.000

Dividendbelasting  

   -/-    16.500

Inkomstenbelasting

-/-    45.000

-/-    15.500

Netto te besteden

75.000

77.000

 

In bovenstaande berekeningen van 2020 en 2022 is duidelijk te zien dat er een achteruitgang is in het netto te besteden inkomen voor de eenmanszaak. Tegelijkertijd zie je juist een positieve ontwikkeling in het netto te besteden inkomen bij de besloten vennootschap.

 

De keuze

Behalve fiscale voor- of nadelen zijn er natuurlijk meer aspecten om mee te nemen in de heroverweging van de rechtsvorm van je onderneming.

  • Bij een besloten vennootschap kan je de overwinst aanhouden. Hierdoor kun je dit bedrag gebruiken voor de financiering van je onderneming, voordat er belasting betaald hoeft te worden.
  • Bij een besloten vennootschap is de aansprakelijkheid lager. Let er wel op dat je ook in deze structuur aansprakelijk kan zijn.
  • Een besloten vennootschap is duurder dan een eenmanszaak. Je hebt een persoonlijke holding nodig en er moeten meerdere werkzaamheden verricht worden door je adviseur.

 

Nog even dit

  • Laat je adviseren in de afweging. Een adviseur kan jouw situatie als ondernemer in zijn geheel overzien. Neem contact met ons op als je vragen hebt. Wij kunnen je ondersteunen bij het omzetten van de eenmanszaak naar een besloten vennootschap en je begeleiden bij het traject met de notaris.
  • Tot slot een kijkje de toekomst: het is nog niet zeker, maar er zijn plannen om de aftrekbeperking nog verder te verminderen naar 37,07%. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.