Het was de eerste Prinsjesdag met Prinses Alexia en de laatste van Rutte. Koning Willem-Alexander las de troonrede op een andere plek dan gebruikelijk voor, vanwege de restauratie van de Ridderzaal. Maar wat je echt wil weten: wat zat er dit jaar in het koffertje? En welke onderdelen van de troonrede zijn handig om te weten als ondernemer? Wij zetten de hoofdpunten voor u als ondernemer op een rijtje.

Tarief vennootschapsbelasting

De tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn dit jaar niet gewijzigd en komen voor 2023 uit op

een lage Vpb-schijf van 19% over de eerste € 200.000;

een hoge Vpb-schijf van 25,8% over de winst daarboven.

Tarief aanmerkelijk belang (box 2)

Momenteel wordt het uitgekeerde dividend belast met een vast tarief van 26,9%. Vanaf volgend jaar wijzigt dit naar een twee schijven systeem. Wat niet wijzigt is de voorheffing van 15% die binnen 30 dagen na de aangifte voldaan moet zijn Vanaf 2024 bedraagt het tarief voor box II:

 • 24,5% over de eerste € 67.000
 • 31,0% over het meerdere

NB!
De eerste schijf telt per persoon. Heeft u een fiscaal partner dan kunt u dit tarief 2 maal benutten.

Het kan dus zeer raadzaam zijn om in 2023 nog een dividenduitkering te doen en zo 4,1% minder belasting te betalen. Dit geld dus alleen als u dividend uit wilt keren in de hoogste schijf.

Combinatie van Vpb en box 2-heffing

Winst die een bv behaalt, wordt eerst belast met 19% – 25,8% vennootschapsbelasting (tarief 2024). Als die netto winst van de bv (lees: het belastbaar bedrag van de bv na het betalen van Vpb) als dividend wordt uitgekeerd, wordt dat dividend vervolgens nog eens belast met 24,5% – 31% box 2-heffing (tarief 2024).

Wat een dga uiteindelijk aan belasting betaalt, heet ‘integrale heffing’ en is dus variabel. Hoeveel belasting er betaalt dient te worden hangt dus af van de winst en dividenduitkering. De minimale druk is 38,845% en de maximale druk is 48,802%.

 

Belastingheffing Winst ≤ € 200.000 Winst > € 200.000
Box 2-tarief 24,5% 31,0% 24,5% 31,0%
Winst bv 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%
Vpb -19,000% -19,000% -25,800% -25,800%
Nettowinst 81,000% 81,000% 74,200% 74,200%
Box 2-heffing -19,845% -25,110% -18,179% -23,002%
Netto dividend 61,155% 55,890% 56,021% 51.198%
Integraal tarief Vpb/IB 38,845% 44,110% 43,979% 48,802%

 

Tarief inkomstenbelasting box 1

Het inkomstenbelastingtarief en de schijf in box 1 worden verhoogd waarbij de eerste schijf niet mee groeit met de inflatie. Deze verruiming is beperkt tot circa 4%. De nieuwe tarieven zijn als volgt:

In een tabel:

Box 1-inkomen IB/PH

van

van tot
0 75.624 36,97%
75.624 49,50%

Daarnaast worden de algemene heffingskorting (AHK) en de arbeidskorting (AK) verhoogd.

Als we dan kijken naar de belastingdruk, inclusief alle kortingen, dan  geldt de volgende tabel[1]:

Van Tot IB/PH AHK AK ZVW Effectief
0 11.803 36,970% 0,000% -8,235% 5,320% 34,055%
11.803 24.904 36,970% 0,000% -30,698% 5,320% 11,592%
24.904 25.498 36,970% 6,652% -30.686% 5,320% 18,244%
25.498 39.898 36,970% 6,652% -2,618% 5,320% 46,324%
39.898 71.624 36,970% 6,652% 6,510% 5,320% 55,452%
71.624 75.624 36,970% 6,652% 6,510% 0,000% 50.132%
75.624 125.198 49,500% 0,000% 6,510% 0,000% 56,010%
125.198 49,500% 0,000% 0,000% 0,000% 49,500%

 

Als voorbeeld: stel een dga heeft nu een salaris van € 54.000 en verhoogt dat naar € 59.000 (niet onwaarschijnlijk), dan kost hem dat uiteindelijk 55,452% meer inkomstenbelasting.

Lenen bij de eigen bv / Wet excessief lenen

Het is inmiddels geen nieuws meer dat einde dit jaar de wet excessief lenen ingaat. Echter is er nog een hoop onduidelijk over de definitieve uitwerking van de wet. Zo zijn er nog vragen over

 • De definitie van een eigen woning lening.
 • Hoe / wanneer wordt de aanslag opgelegd als je boven de € 700.000 komt
 • Is het mogelijk om kruislings te lenen met een collega dga’s?

Dit zijn enkele punten die we in de komende maanden nog gaan behandelen maar als er een schuld is van meer dan € 700.000 en deze is niet gekoppeld aan de eigen woning dan is actie wel vereist.

Een overzicht van hetgeen er nu bekent is

Als u geld leent van uw eigen bv, mag dat vanaf 31 december 2023 niet meer zijn dan € 700.000. Dat bedrag van € 700.000 geldt voor u en uw fiscale partner samen. Als u meer dan € 700.000 leent bij uw eigen bv, dan mag dat op zich wel, maar dan wordt het meerdere aangeduid als ‘excessief lenen’ en vervolgens met inkomstenbelasting belast alsof het een dividenduitkering is.

31 december 2023 is de eerste peildatum voor deze nieuwe regel. Dan wordt gekeken welk bedrag u totaal bij uw bv(‘s) hebt geleend. Als het op die datum hoger is dan € 700.000, kost dat belastingheffing. Als u op 31 december 2023 bijvoorbeeld € 800.000 hebt geleend bij uw eigen bv voor de financiering van een vakantiewoning, betaalt u over het meerdere boven € 700.000, ofwel over € 100.000 26,9% box 2-heffing (tarief 2023), ofwel € 26.900.

Box III

in de box 3-heffing zijn helaas nóg meer onduidelijkheden en onzekerheden ontstaan. Er is een grote kans dat de Hoge Raad het rechtsherstel dat geldt voor de periode tot en met 2026 in strijd met het EVRM acht. Het blijft dus rommelen. Enkele zaken die wel aan bod gekomen zijn;

 • Het nieuwe stelsel is reeds uitgesteld naar 2027 (was 2026)
 • Wijzigingen in de definitie van bankrekening waarbij er voorgesteld is om VVE rekeningen en gelden bij de notaris niet meer als beleggingen te zien.
 • Geen indexatie voor het belastingvrije vermogen. Deze blijft € 57.000 per persoon
 • De tarieven voor 2023 worden
  0,36% voor bank en spaar tegoeden
  6,17% voor overige bezittingen
  2,57% voor schulden

Andere maatregelen

Behalve bovenstaande maatregelen gaat nog een aantal fiscale zaken veranderen, die voor u als dga met uw eigen bv belangrijk kunnen zijn.

Bedrijfsopvolgingsregeling

U kunt als ondernemer uw onderneming onder voorwaarden fiscaal erg gunstig overdragen aan iemand anders. Als dan sprake is van een schenking, is niet of nauwelijks schenkbelasting verschuldigd op grond van de zgn. BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR). De BOR wordt in de komende jaren (al vanaf 2024) op een flink aantal punten versoberd en op een aantal punten juist weer verruimd.

Neem contact met ons op om na te gaan hoe en wanneer een bedrijfsopvolging gunstig is.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA wordt verlaagd van 45,5% dit jaar naar 40% in 2024.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer wordt verhoogd. Nu is die nog € 0,21 per kilometer (2023), maar wordt vanaf volgend jaar verhoogd naar € 0,23.

Verruiming vrijstelling Ov-kaart

Als u een werknemer een Ov-kaart geeft, geldt het privégebruik dat die werknemer ermee kan behalen vanaf volgend jaar als een gerichte vrijstelling in de WKR. Ongeacht of u de kaart aan de werknemer ter beschikking stelt, aan hem geeft of u hem een vergoeding daarvoor geeft.

Wel geldt als eis dat de werknemer die Ov-kaart in welke mate dan ook voor zakelijke reizen (waartoe ook woon-werkverkeer hoort) gebruikt. Dat scheelt administratief ongemak.

Daardoor hoeft u niet langer in uw administratie bij te houden hoeveel de werknemer de Ov-kaart privé en zakelijk gebruikt.

Vrije ruimte WKR

Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 weer 1,92% (nu 3%). Over het bedrag boven de € 400.000 is en blijft de vrije ruimte 1,18%.

Gevolgen van Prinsjesdag voor u als ondernemer

Alles lezen over de nieuwe kabinetsplannen die op Prinsjesdag bekend werden gemaakt? Kijk op deze pagina van Rijksoverheid voor de meest actuele en betrouwbare informatie. En vergeet niet, dat de meeste van deze plannen nog niet definitief zijn. Leest u hier iets dat van toepassing is? Zijn er vragen over, neem dan contact op met ons. We denken graag mee.