Box III: hoeveel belasting betaal je in 2023 over een huis in het buitenland?

Box III gaat over de belasting die je betaalt over inkomen uit vermogen. Denk aan rente over spaartegoeden, inkomsten uit obligaties en dividenden en opbrengsten uit onroerend goed. Een woning in het buitenland was tot voor kort nagenoeg vrijgesteld van belastingheffing in Box III in Nederland. Nu is dat niet meer altijd zo. Hoe dat zit en wat je gaat betalen behandelen we in dit blog. 

Nog even opfrissen: de oude situatie Box III

Tot en met 2020 ging de Belastingdienst in Box III uit van een vaste vermogensmix. Met fictieve delen voor sparen en beleggen, afhankelijk van het vermogen. Het was voor iedere belastingplichtige hetzelfde. Ook als je alleen spaargeld had. De spaarders betaalden in verhouding met hun relatief lage rendement te veel belasting. Beleggers betaalden in verhouding met een relatief hoog rendement te weinig belasting. Met ingang van 2021 hebben we te maken met tijdelijke regelingen, waarover we je in het vorige blog al bijpraatten.

De buitenlandse woning was tot voor kort nagenoeg vrijgesteld van de Nederlandse belasting in Box III. Dit was op basis van het recht op aftrek en ter voorkoming van dubbele belasting. Er moest dan wel sprake zijn van een verdrag tussen Nederland en het land waar de woning gevestigd is. Je betaalde dan belasting in dat land. 

Is dat verdrag er niet, kan er een verzoek worden gedaan bij de Belastingdienst (binnenlandse belastingplicht) of is de onroerende zaak zowel in Nederland als in het land waar deze is gevestigd belast.

Rekenvoorbeeld 2022 (oude situatie met oude tarieven) 

Situatie (200.000 spaar tegoed en een buitenlandse woning waarde 750.000)
Banktegoeden 200.000
Woning buitenland 750.000
Totaal vermogen 950.000
Vrijstelling -50.650
Belastbaar vermogen 899.350
Fictief rendement
Tarief schijf 1 50.650 1,82% 922
Tarief schijf 2 848.700 4,37% 37.088
Totaal forfaitair rendement 38.010
Verschuldigde belasting Box III 31,00% 11.783
Voorkoming dubbele belasting (750.000 / 899.350) x 11.783 -9.826
Totaal verschuldigde belasting Box III 1.957
Belasting Box III inzake buitenlandse woning 0

 

De nieuwe situatie

In de nieuwe, voorlopige regeling hebben beleggers te maken met een oplopend fictief rendement ten opzichte van spaarders. Door het oplopende fictieve rendement en de rekenmethodiek van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is de woning in het buitenland niet meer altijd vrijgesteld. Ondanks dat het in strijd is met de belastingverdragen tussen Nederland en de andere landen hebben rechtszaken hierover nog niets opgeleverd.

Zo reken je met de voorlopige tarieven in Box III

Hoeveel belasting je nu precies betaalt voor een woning in het buitenland is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Om de wijziging te illustreren rekenen we je een aantal situaties voor.

Rekenvoorbeeld 2023 (nieuwe situatie met nieuwe tarieven)

200.000 spaartegoed en een buitenlandse woning waarde 750.000
Fictief rendement
Banktegoeden 200.000 0,36% 720
Woning buitenland 750.000 6,17% 46.275
Totaal vermogen 950.000 4,95% 46.995
Vrijstelling -57.000 4,95% -2.820
Totaal forfaitair rendement 44.175
Verschuldigde belasting Box III 32,00% 14.136
Voorkoming dubbele belasting (750.000 / 893.000) x 14.136 -11.872
Totaal verschuldigde belasting Box III 2.264
Belasting Box III inzake buitenlandse woning 2.033

Goed om te weten

Nog onduidelijkheden over Box III? Kijk ook even op de website van de Belastingdienst voor heldere informatie over Box III. Kan je advies over je buitenlandse woning gebruiken of hulp bij het berekenen van de belasting? Daar zijn we voor. Neem contact op met al je vragen over Box III of andere fiscale zaken.