Het was de eerste Prinsjesdag met Prinses Alexia en de laatste van Rutte. Koning Willem-Alexander las de troonrede op een andere plek dan gebruikelijk voor, vanwege de restauratie van de Ridderzaal. Maar wat je echt wil weten: wat zat er dit jaar in het koffertje? En welke onderdelen van de troonrede zijn handig om te weten als ondernemer? Wij zetten de hoofdpunten voor u als IB-ondernemer op een rijtje.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek (ZA) is een aftrekpost voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium, dat wil zeggen als hoofdregel minstens 1225 uur per jaar in hun onderneming werkzaam zijn.

Vorig jaar was al aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek versneld wordt afgebouwd. Dit jaar (2023) werd de zelfstandigenaftrek nog € 5030, volgend jaar wordt hij € 3750 en wordt verder afgebouwd tot € 900 in 2027. De startersaftrek blijft wel de huidige € 2.123.

In een tabel:

Jaar Aftrek
2023 5.030
2024 3.750
2025 2.470
2026 1.200
v.a. 2027 900

 

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een vrijstelling die alle IB-ondernemers krijgen, ongeacht of ze voldoen aan het urencriterium of niet. De aftrek bedraagt tot en met 2023 nog 14% van de winst, maar wordt volgend jaar teruggebracht naar 12,7% van de winst.

Dat betekent dat de belastingheffing over uw winst uit onderneming effectief stijgt.

Tarief inkomstenbelasting box 1

Het inkomstenbelastingtarief en de schijf in box 1 worden verhoogd waarbij de eerste schijf niet mee groeit met de inflatie. Deze verruiming is beperkt tot circa 4%. De nieuwe tarieven zijn als volgt:

In een tabel:

Box 1-inkomen IB/PH

van

van tot
0 75.624 36,97%
75.624 49,50%

Daarnaast worden de algemene heffingskorting (AHK) en de arbeidskorting (AK) verhoogd.

Alleen is bij deze tarieven geen rekening gehouden met vrijstellingen. Als we rekening houden met alle vrijstellingen en (arbeids) kortingen dan krijgen we de volgende belastingdruk voor de ondernemer

Bedrijfsresultaat Box 1-heffing
van tot
3.750 11.803 29,36%
11.803 25.498 6,897%
25.498 32.277 13,549%
32.277 39.898 41,629%
39.898 75.624 50,757%
75.624 85.794 52,348%
85.794 90.375 47,028%
90.375 125.198 51,315%
125.198 44,805%

Wat betekent dat concreet voor u:

Het ondernemen als IB ondernemer wordt minder gunstig. Wellicht is overstappen naar een B.V nu een reële optie. We kunnen hiervoor een adviesgesprek inplannen maar kijk anders eerst alvast naar onze blog hierover

Box III

in de box 3-heffing zijn helaas nóg meer onduidelijkheden en onzekerheden ontstaan. Er is een grote kans dat de Hoge Raad het rechtsherstel dat geldt voor de periode tot en met 2026 in strijd met het EVRM acht. Het blijft dus rommelen. Enkele zaken die wel aan bod gekomen zijn;

 • Het nieuwe stelsel is reeds uitgesteld naar 2027 (was 2026)
 • Wijzigingen in de definitie van bankrekening waarbij er voorgesteld is om VVE rekeningen en gelden bij de notaris niet meer als beleggingen te zien.
 • Geen indexatie voor het belastingvrije vermogen. Deze blijft € 57.000 per persoon
 • De tarieven voor 2023 worden
  0,36% voor bank en spaar tegoeden
  6,17% voor overige bezittingen
  2,57% voor schulden

Willekeurige afschrijvingen over 2023

Al eerder was besloten om de economische ontwikkeling in Nederland te stimuleren door het toestaan van een versnelde afschrijving op een aantal bedrijfsmiddelen. De concrete aanleidingen waren de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne.

Het gaat om een tijdelijke verruiming van willekeurige afschrijvingen tot maximaal 50% in het kalenderjaar 2023. Die verruiming geldt overigens zowel voor IB-ondernemers als voor bv’s. En staat helemaal los van bijvoorbeeld een eventuele aanspraak op investeringsaftrek.

Let op! U haalt de afschrijving naar voren waardoor je direct minder belasting betaald. Deze belasting vervalt niet maar zal je na 3 tot 4 jaar alsnog moeten betalen. Het gaat hier om een uitstel en geen afstel!

U mag overigens alleen willekeurig afschrijven als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • het geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen, niet voor gebruikte;
 • u moet in 2023 de investeringsverplichting zijn aangegaan;
 • ingebruikname moet plaatsvinden vóór 1 januari 2026.
 • Het mag geen investering zijn in Gebouwen, schepen en (sommige) personenauto’s. Deze zijn uitgesloten

Andere maatregelen in het kort

Behalve bovenstaande maatregelen gaat nog een aantal fiscale zaken veranderen, die voor u als IB-ondernemer belangrijk kunnen zijn.

Afschrijving gebouwen

Voor 2024 zal de bodemwaarde van de gebouwen die op de balans staan gelijk zijn aan 100% van de WOZ waarde (nu 50%). Afschrijven is tot aan de WOZ waarde toegestaan maar daarna niet meer. Zit je nu al onder de WOZ waarde dan hoef je dit niet te corrigeren.

Bedrijfsopvolgingsregeling

U kunt als ondernemer uw onderneming onder voorwaarden fiscaal erg gunstig overdragen aan iemand anders. Als dan sprake is van een schenking, is niet of nauwelijks schenkbelasting verschuldigd op grond van de zgn. BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR). De BOR wordt in de komende jaren (al vanaf 2024) op een flink aantal punten versoberd en op een aantal punten juist weer verruimd.

Neem contact met ons op om na te gaan hoe en wanneer een bedrijfsopvolging gunstig is.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA wordt verlaagd van 45,5% dit jaar naar 40% in 2024.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer wordt verhoogd. Nu is die nog € 0,21 per kilometer (2023), maar wordt vanaf volgend jaar verhoogd naar € 0,23.

Verruiming vrijstelling OV-kaart

Als u een werknemer een Ov-kaart geeft, geldt het privégebruik dat die werknemer ermee kan behalen vanaf volgend jaar als een gerichte vrijstelling in de WKR. Ongeacht of u de kaart aan de werknemer ter beschikking stelt, aan hem geeft of u hem een vergoeding daarvoor geeft.

Wel geldt als eis dat de werknemer die Ov-kaart in welke mate dan ook voor zakelijke reizen (waartoe ook woon-werkverkeer hoort) gebruikt. Dat scheelt administratief ongemak.

Daardoor hoeft u niet langer in uw administratie bij te houden hoeveel de werknemer de Ov-kaart privé en zakelijk gebruikt.

Vrije ruimte WKR

Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 weer 1,92% (nu 3%). Over het bedrag boven de € 400.000 is en blijft de vrije ruimte 1,18%.

Gevolgen van Prinsjesdag voor u als ondernemer

Alles lezen over de nieuwe kabinetsplannen die op Prinsjesdag bekend werden gemaakt? Kijk op deze pagina van Rijksoverheid voor de meest actuele en betrouwbare informatie. En vergeet niet, dat de meeste van deze plannen nog niet definitief zijn. Leest u hier iets dat van toepassing is? Zijn er vragen over, neem dan contact op met ons. We denken graag mee.