Financiële regelingen voor ondernemers. Ze zijn er in overvloed, en lijken per dag te veranderen om ondernemers nog sneller en beter te kunnen helpen. Zo werd de Bbz regeling omgebogen naar de Tozo, de WTV werd de NOW, en kwamen er nieuwe regelingen voor nul-uren contracten en DGA’s. Om zich naar de realiteit van de corona-samenleving te vormen, heeft de overheid de afgelopen weken de nodige updates en aanpassingen moeten doen. Bent u op zoek naar de laatste regelingen voor ondernemers, maar weet u even niet meer waar u het zoeken moet? Om u door het oerwoud aan regelingen te leiden, hebben wij hier de laatste updates verzameld. Mocht u toch nog vragen hebben, dan helpen wij u graag verder.

Is uw bedrijf financieel benadeeld door de corona maatregelen?

Is uw bedrijf getroffen door de corona maatregelen die de overheid heeft ingesteld? Moet uw bedrijf hierdoor noodgedwongen tijdelijk sluiten, of wordt uw omzet aangetast door de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u gebruik maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, ofwel de TOGS-regeling. Dit is een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- (gift) en kan uitsluitend online worden aangevraagd. Deadline: 26 juni om 17:00 uur.

Wanneer kunt u hiervan gebruik maken?

– Check de SBI-code waarmee uw hoofdactiviteit stond geregistreerd op 15 maart. Deze regeling geldt namelijk alleen voor ondernemingen waarbij de code in dit overzicht is opgenomen op die datum. Is uw hoofdactiviteit met de verkeerde SBI-code opgenomen in het Handelsregister van KvK? Dan kunt daar een melding van maken. Als deze wordt erkend door de KvK, ontvangt u alsnog een tegemoetkoming.

– In de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 verwacht uw onderneming een omzetverlies van in elk geval € 4.000 en tegelijkertijd vaste lasten van minimaal € 4.000.

– Uw onderneming heeft een fysieke vestiging (anders dan een privé adres) in Nederland, met uitzondering van horeca ondernemingen en ambulante handel. De onderneming heeft maximaal 250 werknemers.

– De regeling geldt per onderneming, niet per vestiging. Daarnaast geldt de regeling alleen voor bedrijven die niet failliet zijn, geen aanvraag tot surseance hebben ingediend bij de rechtbank, en de afgelopen 2 jaar niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebben ontvangen.

? Goed om te weten: Er zijn geen eisen gesteld aan het doel van deze gift en mag worden uitgegeven naar inzicht van de ondernemer.

Bbz wordt Tozo

De Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is gebaseerd op het bestaande Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), maar is versoepeld om de toekenning binnen 4 weken te kunnen doen. Deze regeling kan op twee manieren worden gebruikt: om inkomens van zelfstandigen tot sociaal minimum aan te vullen en/of voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal. Deze gelden beiden voor een maximale periode van 3 maanden. Hoe zit het precies met de versoepelde punten bij de Tozo?

Voor inkomensondersteuning:

– Er wordt niet gekeken naar levensvatbaarheid van de organisatie

– Er wordt niet gekeken naar het vermogen of het inkomen van de partner

– Er is geen terugbetalingsplicht

– Er wordt maximaal een bedrag van 1500 uitgekeerd per maand.

Voor lening bedrijfskapitaal:

– Bij het verstrekken van een lening wordt er een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

– Er wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan die in het Bbz geldt.

De DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)

Ook DGA’s kunnen aanspraak maken op de Tozo regeling wanneer zij een (gedeelde) meerderheid van de aandelen bezitten. Op dit moment is de Tozo regeling voor DGA’s beschikbaar voor een periode van 3 maanden en moet bij de gemeente worden aangevraagd. Hiervoor geldt:

– De DGA moet voldoen aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s.

– Ook moet de DGA aannemelijk maken dat zijn/haar B.V. op dit moment geen salaris kan uitbetalen.

Vragen over aanvragen?

Aanvraag voor de Tozo loopt via de gemeenten die elk hun eigen werkwijze hanteren voor het zowel indienen als het aanvragen van aanvullende gegevens. Wij raden u aan om allereerst de online check te doen om te kijken of u in aanmerking komt voor de regeling. Als u dan nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op, zodat we met u mee kunnen kijken. Deel dan wel even uw aanvraagformulier met ons, zodat wij u van goed advies kunnen voorzien.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De overheid heeft de werktijdverkorting (WTV) regeling geschrapt, omdat het de vele aanvragen niet kon verwerken. De reeds (door ons) ingediende aanvragen blijven van kracht en worden meegenomen naar de nieuwe regeling. In deze regeling zijn enkele voorwaarden en richtlijnen opgenomen om gebruik te kunnen maken van een tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling geldt voor 3 aaneengesloten maanden en mag worden aangevraagd van 1 maart 2020 tot uiterlijk 31 mei 2020.

Wat is verder belangrijk?

Wees realistisch bij het maken van een inschatting van de verwachte omzetdaling. Houd rekening met de mogelijkheid dat maatregelen versoepeld of teruggedraaid kunnen worden in de komende 3 maanden waardoor uw omzet wellicht weer stijgt. In dit laatste geval moet het verschil namelijk worden terugbetaald. Houd verder rekening met het volgende:

– De ondernemer dient zijn personeel 100% door te betalen en moet zijn werknemers op de hoogte stellen wanneer een aanvraag is ingediend.

– De ondernemer mag zijn personeel niet ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen. Wel mogen ingediende ontslagaanvragen worden ingetrokken.

– De ondernemer verwacht een omzetderving van tenminste 20% voor een periode van 3 maanden;

– De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eventueel verlengd worden met een nieuwe periode van drie maanden. Voor een volledig overzicht, ga naar de website van de Rijksoverheid.

Wist u dat..

in de nieuwe regeling bijverdiend mag worden? Het bezorgen of laten afhalen van maaltijden is bijvoorbeeld toegestaan als horeca onderneming.

Ook nul-uren en min/max contracten kunnen worden meegenomen in de compensatie. Hierbij worden de gewerkte uren gewoon betaald. In de volgende gevallen heeft de oproepkracht echter recht op minimaal 3 uur loon per week (ook al heeft hij minder gewerkt):
– Als er een overeenkomst bestaat van minder dan 15 uur per week en de werktijden niet zijn vastgelegd;

– Als het aantal uren niet (duidelijk) is afgesproken.

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?

Bedrijven die door de corona maatregelen te maken krijgen met een omzetdaling, kunnen tot maximaal 90% van hun maandelijkse loonkosten vergoed krijgen. Deze tegemoetkoming wordt achteraf berekend, maar er kan nu al een voorschot aangevraagd worden. Dit voorschot wordt als volgt berekend:

  1. Er wordt gekeken naar de totale loonsom van januari 2020;
  2. Deze loonsom wordt verhoogd met 30% ter compensatie van vakantiegeld, premies e.d. Van dit bedrag wordt vervolgens 90% aangehouden als maximale vergoeding.
  3. Deze 90% wordt vervolgens vermenigvuldigd met het verwachte percentage aan omzetverlies. Bij de berekening van het omzetverlies wordt gekeken naar het verschil tussen ‘de jaaromzet 2019 gedeeld door 4’ en de verwachte omzet gedurende de maanden waarbinnen de NOW van toepassing gaat zijn;
  4. Uit die berekening komt vervolgens een verwachte vergoeding vanuit de NOW. 80% van deze verwachte vergoeding wordt op korte termijn uitgekeerd als voorschot.

Toetsing en terugbetaling

⚠️ Pas op! Achteraf wordt berekend op hoeveel tegemoetkoming u daadwerkelijk recht heeft en of u nog recht heeft op extra geld of moet terug betalen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke aangegeven omzet gedurende de maanden waarbinnen de NOW van toepassing is en de loonsom over de periode van maart tot en met mei 2020.

 

Belastinguitstel aanvragen

Uitstel van betaling is door Ygrec aangevraagd. De belastingdienst kan deze echter niet verwerken zonder een naheffingsaanslag op te leggen. Zodra dit is gebeurd, kunt u deze naar ons doorsturen en doen wij alsnog een aanvraag tot uitstel van betaling voor de komende drie maanden. Doet u dit liever zelf? Zorg dan dat u uw persoonlijk DigiD bij de hand heeft en regel het via dit online formulier.

 

Wanneer moet ik wel betalen?

De uitstelregeling helpt u met de cashflow, maar ontslaat u niet van het indienen van aangiften. Wij zullen de aangiften loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting dan ook blijven indienen. U hoeft nu niet te betalen, maar in principe moet er na 3 maanden wel een betalingsregeling met de belastingdienst worden getroffen.

? Goed om te weten: er wordt rente berekend, maar deze is in principe fictief en is voor de komende periode vastgesteld op 0,01%.

Overige maatregelen

Voor de langere termijn heeft de overheid extra geld vrij gemaakt voor de ondernemer om te lenen met staatsgarantie. De uitwerking zal mede afhankelijk zijn van de banken. Zij zijn immers degene die de leningen daadwerkelijk dienen te verstrekken. Enkele maatregelen die hierin genomen zijn:

Verruiming BMKB krediet

De overheid heeft de ondersteuning bij het BMKB krediet verruimd van 50% naar 75% zekerheid. De aanvraag dient nog steeds bij de bank te gebeuren. Heeft u een tijdelijk krediet nodig, neem dan contact met ons of uw huisbankier op om de mogelijkheden te bespreken

Opschorting aflossingen bestaande leningen

De banken (Rabobank, ING, ABN Amro, Triodos) hebben afgesproken bestaande leningen voor 6 maanden op te schorten. Nadere informatie per bank leest u in onze update pagina