Naast de verlenging van de NOW-regeling waar we eerder deze week over schreven, is er per 30 juni ook de nieuwe TVL- regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te vragen. De TVL, ofwel de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, dient ervoor de vaste lasten van bedrijven te verlichten. Waar de NOW uitsluitend de loonkosten van werknemers dekt, kan de TVL worden ingezet voor vaste kosten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Ondernemers kunnen aanspraak maken op deze regeling, wanneer zij meer dan 30% omzetdaling hebben ervaren als gevolg van de coronacrisis.

Voor wie is de TVL bedoeld?

De TVL-regeling is specifiek ontworpen voor zzp’ers en mkb-ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en kan worden gebruikt om de doorlopende, vaste kosten te dekken. De hoogte van de TVL ligt tussende €1.000 en de €50.000 en wordt over vier maanden belastingvrij uitbetaald. De tegemoetkoming gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020.

❗Goed om te weten: de NOW kan bovenop de TVL worden aangevraagd, maar wanneer de TVL-subsidie is toegekend, heeft dit een direct effect op de hoogte van de NOW. Deze wordt namelijk als omzet meegerekend bij NOW-aanvraag waardoor deze dus lager uitvalt.

Komt u in aanmerking voor de TVL?

Als je bedrijf eerder in aanmerking kwam voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Secotren (TOGS), komt het ook in aanmerking voor de TVL. Net als de TOGS-regeling, richt de TVL zich specifiek op sectoren die met hun SBI-code in dit overzicht staan. Let op: voor bepaalde SBI-codes gelden toegespitste eisen. De TVL mag dus bovenop de TOGS worden aangevraagd. De verdere voorwaarden voor de TVL zijn:

 • De onderneming valt onder de definitie van mkb. Doe hier de online check. Zzp’ers vallen hier ook onder.
 • Het bedrijf heeft een omzetdaling van meer dan 30% als gevolg van de coronacrisis.
 • De vaste lasten zijn minimaal €4.000 in de periode juni t/m september 2020. Dit wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in %.
  ❗ Je gebruikt hierbij het gemiddelde percentage in je sector – niet de daadwerkelijke vaste lasten.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland, is geen overheidsbedrijf, en is voor 15 maart 2020 opgenomen in het KVK Handelsregister. Bedrijven die zich met terugwerkende kracht hebben ingeschreven of hun SBI-code hebben aangepast, komen niet in aanmerking voor de TVL.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft na 30 december 2019 geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf heeft niet meer dan €800.000 bruto aan overheidssteun ontvangen, TVL meegerekend. Uitzonderingen gelden voor de visserij- en aquacultuur en bedrijven die werkzaam zijn in de productie van landbouwproducten.
 • Wanneer de TVL wordt aangevraagd voor een nevenactiviteit van een bedrijf, mogen de cijfers in de omzetberekening alleen betrekking hebben op die activiteit. Voor de omzetberekening in de periode 1 juni – 30 september 2019 en in de berekening van het geschatte omzetverlies in de periode juni t/m september 2020, moeten de cijfers van de  hoofdactiviteit dus buiten beschouwing worden gelaten.

Het berekenen en aanvragen van de TVL

De startdatum van je bedrijf bepaalt welke cijfers worden gehanteerd voor de berekening van de ‘normale’ omzet. Deze wordt als volgt berekend: de normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in %.

 • Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na hun startdatum.
 • Bedrijven die tussen 15 november en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet als volgt: omzet van het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn tot 15 maart / het aantal maanden in bedrijf x 4.
 • Bedrijven die tussen 1 maart en 15 maart zijn gestart met minimaal 30% omzetverlies en minimaal €4.000 vaste lasten, ontvangen standaard de minimale tegemoetkoming van €1.000.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over het doen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op. Ygrec helpt je graag bij het doen van een aanvraag. De subsidie kan ook direct bij de RVO online worden aangevraagd vanaf 30 juni t/m 30 oktober 2020 tot 17:00 uur.