Als je als werkgever omzetverlies lijdt door de coronacrisis, helpt de NOW-regeling je met een subsidie om je personeel door te kunnen betalen. Het doel van de NOW is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De derde periode oftewel NOW III gaat vandaag (16 november 2020) in en loopt tot 30 juni 2021. De voorwaarden zijn weer iets anders dan bij NOW I en II. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Tijdvakken

NOW III is opgedeeld in drie tijdvakken of subsidieblokken van drie maanden. Voor elk tijdvak dien je een aparte aanvraag in. De voorwaarden voor omzetverlies zijn verschillend en hetzelfde geldt voor de hoogte van de tegemoetkoming.

NOW 3.1: 1 oktober tot en met 31 december 2020

 • Aanvragen kan van 16 november tot en met 13 december 2020.
 • Je komt in aanmerking met minimaal 20% omzetverlies.
 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de loonkosten.

NOW 3.2: 1 januari tot en met 31 maart 2021

 • Aanvragen kan van 15 februari tot en met 14 maart 2020.
 • Je komt in aanmerking met minimaal 30% omzetverlies.
 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal 70% van de loonkosten.

NOW 3.3: 1 april tot en met 30 juni 2021

 • Aanvragen kan van 15 februari tot en met 14 maart 2020.
 • Je komt in aanmerking met minimaal 30% omzetverlies.
 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal 60% van de loonkosten.

 

Veranderingen ten opzichte van de eerdere NOW

 • De aanvraagperiode is korter dan de eerdere versies van de regeling. Laat jij de aanvraag door je accountant doen, zorg dan dat je er op tijd mee komt. Natuurlijk geldt ook dat hoe eerder je de aanvraag indient, hoe eerder je het voorschot tegemoet kunt zien.
 • Het vergoedingspercentage daalt van 80, naar 70 en 60% in het derde tijdvak. Er staat wel tegenover dat de loonsom per tijdvak een stukje afgebouwd kan worden zonder dat er een negatieve correctie plaatsvindt (zoals bij de eerdere NOW). In het eerste tijdvak is dat met 10%, in het tweede met 15% en uiteindelijk tot 20% in het derde tijdvak. Gaat de loonsomdaling over dat percentage heen, wordt dat overschrijdende gedeelte wél gecorrigeerd op te tegemoetkoming.
 • Je ontvangt net als bij de eerdere NOW weer 80% van de vergoeding als voorschot. Dit voorschot wordt in 3 termijnen uitbetaald.
 • Bij sterke vermindering van werk of dreiging dat werk zal verdwijnen heb je als deelnemer van NOW III een inspanningsverplichting tot stimuleren van ontwikkeladvies en scholing. Het kabinet heeft 50 miljoen beschikbaar gesteld voor het crisispakket ‘NL leert door’ ter heroriëntering van werknemers op baankansen en scholing.
 • Als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen is de inspanningsverplichting van de werkgever gericht op hulp-naar-werk-begeleiding voor de werknemer. Als werkgever ben je verplicht om je hiervoor bij het UWV te melden. Houd jij je hier niet aan, word je met 5% gekort op de tegemoetkoming. De korting bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW II is komen te vervallen.

Berekening van omzetverlies voor NOW III

Voor de loonkosten maak je gebruik van een referentiemaand. Het gaat in dit geval om juni 2020. De omzetdaling wordt bepaald door een vergelijking van een kwart van de omzet in 2019 met een zelfgekozen periode van 3 maanden uit 2020. Het UWV is uitvoerder van NOW III en heeft een rekenhulp beschikbaar gesteld.

Praktische info voor de aanvraag:

De aanvraag doe je bij het UWV. Zorg dat de aangifte loonheffing al verstuurd is, want het UWV gebruikt die aangifte voor de beoordeling. Heb je ook gebruik gemaakt van NOW II? Zorg dan dat de omzetverlies-periode voor beide aanvragen op elkaar aansluit. Je ontvangt het voorschot binnen 2 tot 4 weken na goedkeuring van de aanvraag. Het UWV maakt namen en vestigingsplaatsen van aanvragers zonder toestemming openbaar. Dit in het kader van transparantie over besteding van overheidsgeld.

In Den Haag is het laatste woord er nog niet over gezegd. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden deze pagina up-to-date.