De NOW-regeling is er om je personeel door te kunnen betalen als je structureel minder omzet hebt door de coronacrisis. Het doel is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. Op dit moment is de derde NOW-regeling of NOW III van kracht (16 november 2020 tot 30 juni 2021). De voorwaarden, die we in een eerder blog met je deelden, zijn gewijzigd. Tijd voor een update.

Crisis houdt aan

Anders dan verwacht bij het ontwerpen van NOW III, is steun op volle sterkte nog hard nodig voor werkgevers die omzet mislopen door corona. “Vaccinaties bieden perspectief en daarmee hoop, maar we zijn er nog niet.”, schrijft Rijksoverheid.nl. En daarom gaan de versoberingen niet door en worden vergoedingspercentages zelfs verhoogd.

De wijzigingen:

Hoe zat het ook alweer? Lees ons eerdere blog over NOW III voor een volledig beeld van de regeling. Onder andere hoe je je omzetverlies berekent, de voorwaarden en wanneer je het kunt aanvragen beschreven we in dat blog. Nu richten we ons op wat er veranderd is sindsdien.

NOW III is opgedeeld in drie tijdvakken. Het eerste tijdvak is verstreken. We zitten nu in het tweede tijdvak of NOW 3.2 (1 januari tot en met 31 maart 2021) en in het voorjaar volgt het derde tijdvak of NOW 3.3 vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021. Er zijn drie dingen veranderd.

  1. De planning was dat de tegemoetkoming van 80% in het eerste tijdvak naar 70% in het tweede en 60% in het derde tijdvak afgebouwd zou worden. Dat gaat nu niet door. De maximale tegemoetkoming in de loonkosten wordt tot 1 juli zelfs verhoogd tot 85%.
  2. De voorwaarde voor minimaal omzetverlies was 20% in het eerste tijdvak. Voor het tweede tijdvak zou dit 30% worden. Ook dit gaat niet door en het minimale omzetverlies blijft op 20% staan.
  3. De lagere subsidie bij lagere loonkosten zou vanaf het tweede tijdvak van toepassing zijn als loonkosten meer dan 15% dalen ten opzichte van 10% in het eerste tijdvak. Nu is besloten dat het percentage gelijk blijft. Een werkgever kan zijn loonkosten dus niet meer dan 10% laten dalen om volledige subsidie te behouden.

Nu aanvragen: NOW 3.2

Op dit moment heeft uitvoerder UWV het loket geopend voor degenen die NOW 3.2 willen aanvragen. Dit kan nog tot 14 maart 2020. Voor NOW 3.3 wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

Inspanningsverplichting

In de NOW is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen. Dat betekent dat je verplicht bent je werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Zo is de kans groter op ander werk op het moment dat er toch een groot deel van de uren of zelfs hele banen verdwijnen.

Het stimuleren kan met het beschikbaar maken van tijd of middelen zoals bijvoorbeeld uit O&O fondsen. Het kabinet heeft in 2021 ter ondersteuning €67 miljoen beschikbaar gesteld voor het crisispakket ‘NL leert door’. Hiermee kunnen werknemers scholing en ontwikkeling volgen voor behoud van werk. De overheid geeft tips en advies, maar de invulling van deze inspanningsverplichting is verder aan de werkgever.

Voorschot

Als je voor een of meerdere tijdvakken NOW hebt aangevraagd ontvang je eerst een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. De overheid stelt de uiteindelijk subsidie van de NOW na het aflopen van het derde tijdvak vast.

Meer informatie

Was dit de laatste update over de NOW? Wij hopen het. We blijven deze en andere corona gerelateerde regelingen volgen en houden je ervan op de hoogte. Kijk voor alle informatie over NOW III op de website van Rijksoverheid.