De laatste weken van het jaar gaan in. Een tijd waarin je de balans opmaakt. Zowel financieel als op andere vlakken. Bekruipt jou ook altijd het gevoel dat je nog iets moet doen om gebruik te maken van fiscale voordelen? Geen zorgen, want voordat wij de kurken en het vuurwerk laten knallen, voorzien we jou nog van de beste tips voor het einde van het jaar. 

Maak gebruik van de vrije ruimte van de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom verhoogd van 1,7% met 0,22% tot 1,92%. In 2023 wordt het (net als in 2021) uitgebreid naar 3% over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom.

Hierdoor is het fiscaal gezien aantrekkelijker om extra onbelaste vergoedingen aan werknemers uit te keren. Dat kan dit jaar nog door het kerstpakket iets uit te breiden en komend jaar extra onbelaste vergoedingen in te plannen. Let hierbij wel op dat je de vrije ruimte niet overschrijdt. Dan betaal je 80% eindheffing.

Ben je al klant bij ons? Graag ontvangen wij voor 23 december 2022 een opgaaf van uitgaven die onder de WKR vallen. Wij verwerken deze op de juiste manier voor je in NMBRS. Je vindt de beschikbare vrije ruimte in NMBRS. Let wel op, want er kan al een deel van dit saldo besteed, maar nog niet aan ons doorgegeven en verwerkt zijn. Neem bij twijfel contact met ons op via salaris@ygrec.nl.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van 19 cent per kilometer omhoog naar 21 cent per kilometer. Ben je klant van ons, dan hebben we het in NMBRS al klaar staan om dit door te voeren. Mocht dit niet je voorkeur hebben, laat het ons dan op tijd weten via salaris@ygrec.nl.

Dga: check je salaris en managementfee

Het gebruikelijke loon van de DGA moest voorheen minimaal 75% van iemand in een vergelijkbare dienstbetrekking zijn. Dit wordt volgend jaar 100%. Oftewel je moet evenveel verdienen als iemand in een vergelijkbare functie met vergelijkbare verantwoordelijkheden.

Check daarnaast of jouw management fee nog toereikend is. De maatstaf was voorheen 100/65e van het salaris, om rekening te houden met kosten in de holding. Vanaf 2023 is de maatstaf 100/85e van het salaris. Het verschil tussen het salaris en de managementfee wordt hiermee kleiner.

Voorbeeld:

Salaris 2022: 48.000. Management fee = 48.000 * 100/65 = max 73.846

Salaris 2023: 51.000. Management fee = 51.000 * 100/85 = max 60.000

Als de management fee hoger is dan de maatstaf, dan moet de hoogte van de managementfee verklaard kunnen worden. Een verklaring kan zijn dat er in de holding extra kosten gemaakt worden naast de salariskosten.

Wet excessief lenen van kracht: los je schulden af

In het prinsjesdagblog kondigden we het al aan: met ingang van 2023 is de Wet excessief lenen van kracht. De wet voorkomt dat ondernemers belastingheffing uitstellen door excessief te lenen bij de eigen bv. Los je schulden bij voorkeur af voor de peildatum (31-12-2023).

Lukt dat niet, is het ook weer niet het einde van de wereld. De heffing over het exces is een voorschot die je in box 2 op toekomstige uitkeringen betaalt. Stel dat je 1,2 miljoen euro rekening-courant hebt. Het exces bedraagt 500.000 euro. Hierover betaal je bij de inkomstenbelasting voor 2023 26,9% over. Als je in 2024 dan een dividenduitkering doet van 500.000 euro, dan hoef je over dit bedrag niet nogmaals belasting te betalen. Je hebt zelfs een voordeel dat tussen de 11.120 – 15.810 euro ligt.

We leggen het uit met een rekenvoorbeeld:

Heffing 2023: 500.000 euro * 26,9% = 134.500 euro

Heffing 2024 (zonder fiscale partner):

67.000 euro * 24% = 16.080 euro

433.000 euro * 31% = 134.230 euro

Totaal: 150.310 euro (besparing 15.810 euro)

Heffing 2024 (met fiscale partner):

134.000 euro * 24% = 32.160 euro

366.000 euro * 31% = 113.460 euro

Totaal: 145.620 euro (besparing 11.120 euro)

Twee tarieven box 2

Vanaf 2024 zijn er in box 2 in plaats van één tarief van 26,9% twee tarieven: 24,5% (tot 67.000 euro) en 31% (vanaf 67.000 euro). Het kan lonen om dit jaar en volgend jaar nog een dividenduitkering te doen. Heb je een fiscaal partner, is het vanaf 212.000 euro voordeliger om dat te doen. Zonder fiscaal partner is dat vanaf 106.000 euro. Wil je hier gebruik van maken? Laat het ons weten.

Box 3 switch in vermogensmix?

Naar aanleiding van het ‘kerstarrest’ van vorig jaar heeft het Kabinet op 28 juni 2022 een beleidsbesluit over rechtsherstel gepubliceerd. Dat gaat over de jaren 2017 t/m 2022. Dit wetsvoorstel Rechtsherstel box 3 is nog niet aangenomen, toch vertellen we je alvast even kort wat het inhoudt.

Het is een spaarvariant waarbij net als in het huidige forfaitaire stelsel van forfaits wordt uitgegaan. Het verschil zit hem erin dat het box 3-vermogen wordt opgesplitst in drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Elke categorie heeft een eigen belastingtarief. Nog niet alle percentages voor 2022 zijn bekend. Wat we wel weten, vind je in onderstaande tabel.

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Banktegoeden 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01% ?
Overige bezittingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69% 5,53%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46% ?

 

Naast het wetsvoorstel Rechtsherstel box 3 is er voor de jaren 2023 t/m 2025 het wetsvoorstel overbruggingswetgeving box 3 ingediend. Ook dit wetsvoorstel moet nog worden aangenomen voor de Eerste en Tweede kamer.

Belangrijk voor nu: kijken of jouw mix van banktegoeden, overige bezittingen en schulden (oftewel de box 3-mix) wel voordelig is in combinatie met de belastingtarieven die daarbij horen. Wellicht is het voordelig om hier aanpassingen in te maken, al blijft het een kleine gok. Immers nog niet alle percentages zijn bekend.

Koop die nieuwe woning nog voor 2023

Als je een tweede woning of bedrijfspand op het oog hebt, bespaar je geld als je wat vaart maakt en de koop nog voor het nieuwe jaar rond maakt. De overdrachtsbelasting gaat in 2023 namelijk omhoog, van 8% naar 10,4. Let op, dit geldt alleen voor panden die niet als hoofdverblijf dienen.

Kind of kleinkind laten jubelen? (Laatste kans!)

Er komt een einde aan de belastingvrije schenking van 106.671 euro oftewel de jubelton. De regeling verdwijnt in 2024 en vanaf 2023 gaat het bedrag omlaag naar 28.947 euro.

De schenking mag wel over een aantal jaren verspreid worden. Daardoor kun je bijvoorbeeld in 2022 een schenking geven van 1 euro om vervolgens in 2023 toch een schenking te geven van 106.670 euro. Doe je je eerste schenking pas in 2023 dan mag je dit in de daaropvolgende jaren maximaal aanvullen tot 28.947 euro.

Gebruik maken van deze regeling? Controleer eerst alle voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

Wacht nog heel even met zonnepanelen

Het btw-tarief op zonnepanelen wordt vanaf 1 januari 2023 0%. Dat is inclusief alle kosten voor montage en installatie. Als je het toch al van plan was, loont het dus om nog even tot het nieuwe jaar te wachten.

2023 Here we come

We hopen dat jij iets kunt met een van deze tips. Heb je er hulp bij nodig of kijk je graag samen met professionals naar het afgelopen jaar om samen een planning voor het komende jaar te maken? Heel verstandig. Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.

We wensen je namens iedereen van Ygrec fijne feestdagen en een goed en (financieel) gezond 2023!