Op Prinsjesdag zijn de nieuwe plannen van het kabinet voor 2020 gepresenteerd.

Dit moet je als ondernemer weten over de miljoenennota:

• Tarief box 2 omhoog

In 2020 gaat het tarief in box 2 (het inkomen uit aanmerkelijk belang) omhoog van 25% naar 26,25%. Vanaf 2021 zal er een tarief gaan gelden van 26,9%.

• Vennootschapsbelasting niet verlaagd

Anders dan in eerder genoemde plannen, wordt de vennootschapsbelasting in de tweede tariefschijf niet verlaagd. Bedrijven met winst boven de 200 duizend euro betalen volgend jaar nog steeds 25 procent belasting.

• Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende negen jaar stapsgewijs afgebouwd van 7.260 euro naar 5.000 euro. In 2020 zal er een zelfstandigenaftrek van 7.010 euro gelden.

• Maximum aftrektarief

Vanaf 2020 wordt het maximale aftrektarief voor alle aftrekposten gelijk en beperkt tot 46%. Voor bijvoorbeeld giften, zorgkosten, scholing, hypotheekrente en de zelfstandigenaftrek voor ondernemers geldt dan hetzelfde aftrektarief.

• Verlaagd btw-tarief voor e-publicaties

Er geldt al een verlaagd btw-tarief van 9% op boeken, kranten, tijdschriften en leermiddelen bestemd voor het onderwijs. Dat tarief wordt vanaf 2020 ook van toepassing voor vergelijkbare digitale publicaties zoals e-books en digitale kranten.

Nog niet alles

Naast deze Prinsjesdag-plannen worden er nog een paar fundamentele veranderingen voor ondernemers verwacht. Aankomende wijzigingen om rekening mee te houden zijn:

• DGA-taks

Om het excessief lenen van je eigen bv tegen te gaan komt het kabinet in het najaar 2019 met een wetsvoorstel voor de rekening-courantmaatregel, oftewel de dga-taks. Met deze maatregel mag een dga maximaal 500.000 euro onbelast lenen van de bv; leningen voor eigen woningen worden in dit bedrag niet meegerekend. Privéleningen groter dan 500.000 euro zullen worden aangemerkt als dividenduitkering. Hierover zal in box 2 belasting betaald moeten worden.

• Hervorming box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een hervorming van box 3 aangekondigd. In het nieuwe systeem zal er niet langer gerekend worden met een fictief vast rendement, maar zullen er aparte heffingen gaan gelden voor spaargeld en voor beleggingen. De wetwijziging zal naar verwachting in de zomer 2020 aan de Tweede Kamer voorgelegd worden. Het streven is dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 in gaat.