Ondernemers die jaarlijks netto weinig btw-kosten maken, komen in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR). Maar vanaf 2020 gaan de regels veranderen. Wil je als ondernemer (nog steeds) in aanmerking komen voor de regeling, dan zul je voor 20 november in actie moeten komen.

De kleine ondernemersregeling is een belastingvoordeel voor kleine zelfstandigen en zal vanaf 2020 gemoderniseerd worden. Dit zijn de veranderingen in grote lijnen:

• Natuurlijke en rechtspersonen

De nieuwe KOR zal niet alleen gelden voor (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen zoals bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s mogen er gebruik van maken.

• Jaaromzet

Op dit moment kun je gebruik maken van de KOR als je in één boekjaar minder dan € 1.883 btw moet betalen. Vanaf 2020 is je omzet het criterium. Alleen met een jaaromzet van maximaal 20.000 euro mag je gebruik maken van de KOR.

• Belastingvoordeel

Vanaf 2020 is de KOR een vrijstelling voor de btw. Maak je gebruik van de regeling dan hoef je geen btw meer te factureren aan je klanten of opdrachtgevers en geen btw-aangifte te doen. Ook is het niet meer mogelijk om betaalde btw af te trekken.

• Drie jaar uitgesloten

Zet je tegen verwachting in toch meer om dan 20.000 euro, dan mag je vanaf dat moment niet meer meedoen met de KOR. Je zult vanaf dat moment je klanten en opdrachtgevers weer btw-facturen moeten sturen en aangifte doen. Ook ben je de eerstvolgende 3 jaar uitgesloten van de KOR.

• Aanmelden

Wie in 2020 mee wilt doen met de KOR moet zich uiterlijk 20 november 2019 met een formulier aanmelden bij de Belastingdienst. Wie zich later aanmeldt, zal pas vanaf het tweede tijdvak aan de KOR kunnen deelnemen.

KOR of niet?

Deelname aan de nieuwe KOR is geen verplichting, maar een persoonlijke keuze. Bij twijfel of deelname interessant is, neem dan de volgende punten ter overweging:

- Wat zijn de btw-kosten die je maakt voor je onderneming?

Met de KOR zijn je gemaakte btw-kosten niet meer te verrekenen. Krijg je jaarlijks veel btw terug, dan kan het financieel voordelig zijn om niet aan de KOR deel te nemen.

- Kunnen je klanten/opdrachtgevers btw aftrekken?

Klanten die geen btw kunnen aftrekken (particulieren) hebben er voordeel bij als jij geen btw meer in rekening brengt.

- Wat zijn je administratieve lasten?

Deelname aan de KOR betekent dat je niet langer elk kwartaal btw-aangifte hoeft te doen, dit kan in zowel tijd als kosten schelen.