De derde dinsdag van september 2020 ligt weer achter ons. Wat betekenen de kabinetsplannen voor het komende jaar voor jou als ondernemer? Liquiditeitsposities moeten verbeterd worden, innovaties worden aangemoedigd, en aftrekposten verder omlaag. We zetten de hoofdlijnen uiteen zodat je snel kunt kijken welke fiscale maatregelen er voor jouw onderneming van toepassing zijn.

Dit verandert er in het MKB

 Vennootschapsbelasting omlaag in 2021

Heb je een besloten vennootschap (bv) dan ga je het komende jaar minder vennootschapsbelasting betalen. Het tarief daalt van 16.5% naar 15% met 1.5%. En er is meer voordeel: de winstgrens van de eerste schijf verschuift van 200.000 euro naar 245.000 euro. In 2022 zelfs naar 395.000 euro. Voor winsten boven dat grensbedrag blijft de hoge tariefheffing van 25% van kracht.

 Wetsvoorstel verliesverrekening

Er komt een apart voorstel om de verliesverrekening te herzien. Grotere winstgevende bedrijven betalen hierdoor in winstgevende jaren altijd vennootschapsbelasting. Het houdt in dat er met ingang van 2022 een onbeperkt voorwaartse verliesverrekening geldt, in plaats van de huidige beperkte 6 jaar voorwaarts. De verliezen (voor én achterwaarts) zijn daarbij volledig verrekenbaar tot een maximum van 1 miljoen euro belastbare winst.

 Stijging innovatiebox tarief

Breng jij jouw winst op innovatieve activiteiten voor de vennootschapsbelasting onder in de innovatiebox? Het lagere belastingtarief wat voor dat deel van de winst geldt, gaat 2% omhoog met ingang van 2021. Het tarief van 7% wordt dan dus 9%.

 

Dit verandert er voor ondernemers met personeel

Verhoogde werkkostenregeling definitief voor 2020

De regeling waaronder je als werkgever onbelaste vergoedingen kunt geven aan werknemers is vastgesteld voor 2020 op 3% over de eerste 400.000 euro aan loonkosten. Voor het resterende deel bedraagt het werkkostenbudget 1,2%. Ten opzichte van de eerder geldende 1,7% komt het dus neer op een flinke verhoging onder invloed van de coronacrisis. Dit betekent een vrije ruimte van 12.000 euro waarbinnen geen voorwaarden voor de bestedingen gelden.

Werkkostenregeling weer omlaag in 2021

Met ingang van 2021 gaat het werkkostenbudget weer terug naar 1,7% over de eerste 400.000 euro van de loonsom. Voor het resterende deel wordt het 1,18%. Dat laatste is een blijvende verlaging van 1,2%. Het is een nieuwe maatregel om de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten te dekken.

Extra budget Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Om het MKB en starters te stimuleren om te investeren in Research en Development, zet het kabinet extra budget in. Het tarief in de eerste schijf kan hiermee van 32% naar 40%. Een maatregel waar alle WBSO-gebruikers hun voordeel mee kunnen doen.

 

Dit verandert er voor ZZP’ers

Zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd

Als je 1225 uren per kalenderjaar in je onderneming werkt, mag je de ondernemersaftrek toepassen. Daarmee verlaag je de winst voor de belasting. Zelfstandigenaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek. In 2020 is het begin gemaakt met de afbouw daarvan met 250 euro per jaar en het in vier stappen terugbrengen van het aftrekpercentage tot de eerste schijf. In 2021 krijgen zzp’ers een extra verlaging voor hun kiezen van 110 euro, wat een totale verlaging van 360 euro betekent. Gelukkig blijft de mkb-winstvrijstelling gewoon op 14% staan.

Dit verandert er op het gebied van inkomstenbelasting

 Box I

Box 1 is de plek waar jouw winst, na vermindering aftrekposten, belast wordt als je een eenmanszaak hebt, vennoot in een vof, of maat in een maatschap bent. Het is een box met twee percentages of ‘schijven’. Er zijn een aantal veranderingen aangekondigd met betrekking tot deze box:

  • De eerste schijf (winst tot 68.507 euro) wordt in 2021 belast tegen 37,1%. Dat is een minimale daling ten opzichte van de geldende 37,45% voor 2020. De tweede schijf blijft gelijk met 49,50%.
  • Het percentage aftrekposten (zoals hypotheekrente, zelfstandigenaftrek, speur en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en stakingsaftrek) daalt door de eerdergenoemde afbouw in vier stappen in 2021 tot maximaal 43%.
  • Door fraudegevoeligheid en goede alternatieven zijn contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar.
  • Ben je meerderjarig maar wel jonger dan 35 jaar en koop je je eerste woning? Goed nieuws. Jij krijgt een eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2025. Voorwaarde is wel dat je zelf voor onbepaalde duur in de woning moet gaan wonen.

Box II

Je valt voor de inkomstenbelasting in box 2 als je een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie hebt en belasting moet betalen over het voordeel daarvan. Dit verandert er:

  • Het tarief stijgt van 26,25% naar 26,9%.
  • Het aan banden leggen van bovenmatige schulden van dga’s die nu nog onbeperkt onbelast kunnen lenen vanuit eigen vennootschappen staat nog steeds op de agenda. De maatregel die een maximum van 500.000 euro bepaalt, zal in moeten gaan vanaf 2023. We komen erop terug in een aparte blog.

Box III

Deze box is van toepassing als je vermogen (spaargeld, een tweede woning of aandelen) hebt. Werkelijke inkomsten geef je niet aan en kosten mag je niet aftrekken. In plaats daarvan berekent de belastingdienst een vast percentage van de grondslag sparen en beleggen (waarde van het vermogen) als voordeel. Een paar wijzigingen in deze box:

  • Heffingsvrij vermogen stijgt van 30.846 euro naar 50.000 euro en met partner naar 100.000 euro.
  • Het fictieve of forfaitaire rendement waarover we de belasting berekenen daalt naar 0,03% voor spaartegoeden en stijgt naar maximaal 5,59% voor beleggingen.
  • Het algemene tarief voor overdrachtsbelasting wordt met 2% verhoogd naar 8%. Dat is 1% meer dan vooraf aangekondigd. Dit geldt voor bedrijfspanden en aanvullende woningen die niet als hoofdwoning gebruikt worden.

Corona

Geen belasting over TOZO, TOGS en zorgbonus

Als je gebruik gemaakt hebt van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) of Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) of een zorgbonus krijgt of hebt ontvangen, hoef je hier geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen over te betalen. Deze subsidies hebben ook geen invloed op je eventuele toeslagen.

Aankondiging NOW III

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om personeel te kunnen doorbetalen tijdens de coronacrisis. De noodmaatregel is al twee keer toegepast en een derde tijdvak waarin je NOW kunt aanvragen is aangekondigd. Aanvragen kan vanaf 16 november, maar let op, de voorwaarden zijn anders dan bij NOW I en NOW II. De maatregel zal tot en met juni 2021 van kracht zijn.