Sinds er oorlog in Oekraïne is uitgebroken zijn er meer en meer vluchtelingen naar Nederland gekomen. We hopen niet dat dit nodig is, maar het kan zijn dat dit aantal blijft toenemen. Over het algemeen zijn dit bekwame mensen die een baan kunnen gebruiken. En laten wij nu banen genoeg hebben. Dat geeft te denken. Kun je een Oekraïense vluchteling ‘zomaar’ in dienst nemen? Wat zegt de wet hierover en zijn er speciale maatregelen nodig? Je leest het allemaal in dit blog.

 

Tijdelijke beschermingsrichtlijn

 

Het antwoord is ja, je kunt Oekraïense vluchtelingen steunen door ze in dienst te nemen. Er zijn inmiddels al duizenden Oekraïners aan het werk in Nederland. Natuurlijk zijn er regels verbonden aan het tewerkstellen van buitenlands personeel. Asielzoekers mogen de eerste zes maanden nog niet werken. Voor vluchtelingen geldt dat niet. Want voor hen is de tijdelijke beschermingsrichtlijn van kracht waardoor ze tot drie jaar in de Europese Unie kunnen verblijven, zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen. Ook hoef je als werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor hen aan te vragen. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022. Let op: als je een zzp’er uit Oekraïne in wil huren is de TWV wel nodig. Heb jij werk voor een of meerdere Oekraïense vluchtelingen? Neem dan contact op met het werkgeversservicepunt in jouw gemeente.

 

Dit moet je als werkgever regelen

 

  • Voordat iemand in Nederland aan het werk kan heeft hij een Burgerservicenummer nodig. Hebben ze al een BSN? Je doet er verstandig aan om het te controleren op deze website.
  • Oekraïense vluchtelingen mogen alleen in loondienst werken. Je bent dus verplicht een arbeidsovereenkomst op te stellen en die beide te ondertekenen.
  • Meld de werknemer(s) twee dagen voor hun eerste werkdag aan bij het UWV.
  • Bij de aanmelding informeer je het UWV over de werkzaamheden, de werkplek en het aantal uren.
  • Verandert er iets aan het werk van de Oekraïense werknemer? Krijgen ze een andere functie, zijn ze korter of langer in dienst of verandert er iets anders? Dan stel je het UWV op de hoogte door middel van dit formulier.

 

De rechten van een Oekraïense werknemer

 

Als je Oekraïense werknemers in dienst neemt, hebben zij dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Dat betekent een veilige werkplek, regelmatige pauzes en hetzelfde aantal vakantiedagen. Ze krijgen minimaal het minimumloon volgens de cao van de organisatie of de WML.

 

Meer informatie?

 

Wil je de uitgebreide en actuele informatie nog eens nalezen bij de betrokken instanties? Op Werk.nl lees je alles over de vrijstelling van de TWV. Bij de IND lees je alles over asielaanvragen van Oekraïners en Russen. Vluchtelingenwerk informeert je met een stappenplan over wat Oekraïners nodig hebben die in Nederland aan het werk willen. Rijksoverheid heeft een speciale pagina over inkomen en werk voor Oekraïense vluchtelingen. Heb je vragen over de administratieve kant van het tewerkstellen van Oekraïense vluchtelingen? Neem dan contact met ons op.