Per 1 juli 2020 is er iets veranderd in de partnerverlof- of geboorteverlofregeling. De insteek van deze aanpassing door het ministerie van sociale zaken is dat het geboorteverlof voor partners normaler mag worden. Zodat partners meer betrokken zijn bij de zorg voor de baby en het huishouden. Ook zou deze nieuwe regeling de arbeidsmarktpositie van vrouwen moeten verbeteren. Sta jij op het punt een trotse ouder te worden? Of ben jij de werkgever die de zorg mag faciliteren? Lees dan hier hoe het zit en waar je precies recht op hebt.

Oude situatie

Voorheen (vanaf 1 juli 2019) faciliteerde de werkgever het complete partnerverlof. De werknemer had een evenredig aantal verlofuren als werkuren per week. Werknemers die veertig uur werken, hadden dan ook recht op veertig verlofuren oftewel op vijf volledige dagen. De kersverse ouder kon de uren naar eigen wens, maar binnen vier weken na de geboorte opnemen. De werkgever betaalde ondertussen het loon volledig door.

Nieuwe regels

Het partnerverlof vanuit de werkgever blijft bestaan. Hiernaast is er een aanvullend partnerverlof in het leven geroepen. Het UWV faciliteert deze Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG-wet) en dit is waar het op neerkomt:

  • het gaat om vijf weken aanvullend partnerverlof;
  • de werknemer mag hier binnen zes maanden na de geboorte gebruik van maken;
  • de aanvraag voor het partnerverlof gaat via de werkgever;
  • tijdens het verlof krijgt de werknemer 70% van het loon uitbetaald;
  • de werkgever mag het loon vrijblijvend tot 100% aanvullen;
  • de werkgever mag het geboorteverlof niet weigeren en de werknemer moet het uiterlijk tot vier weken voor de geboorte in overleg aangeven;
  • het aanvullend partnerverlof kost de werknemer geen vakantiedagen.

Wanneer heb je recht op aanvullend partnerverlof?

Als je a) in dienst bent bij een werkgever. Zelfstandigen en zzp’ers worden geacht zelf te voorzien in hun vervangend inkomen. En b) op een of meerdere van deze manieren aan de partner verbonden bent:

✅ getrouwd;

✅ een geregistreerd partnerschap;

✅ samenwonend;

✅ erkenning van het kind.

De verlofregelingen voor ouders op een rijtje

Het reguliere partnerverlof vanuit de werkgever moet voor het aanvullende partnerverlof opgenomen worden. En als de werknemer na of naast het aanvullende partnerverlof meer aanwezig wil zijn voor het kind is er ook nog de mogelijkheid om het onbetaalde ouderschapsverlof op te nemen. Dit is trouwens niets nieuws, maar wel goed om te weten. Het gaat om 26 x het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Het geldt voor elk kind en werknemers kunnen er in de eerste acht levensjaren van het kind gebruik van maken.

Toekomst

Er zijn al aankondigingen over wijzigingen in de ouderschapsverlofregeling in 2022, maar alles op zijn tijd. Wij houden in de tussentijd een oogje voor je in het zeil.