Omdat de impact van de coronacrisis aanhoudt, heeft de overheid een nieuw steunpakket ontworpen waarin de meeste van de huidige regelingen met een aantal aanpassingen worden verlengd. Dit pakket is 1 juni van start gegaan voor een periode van 4 maanden. Er zal hierbij ook meer rekening worden gehouden met jonge – en seizoensgerichte bedrijven die vaak niet in aanmerking kwamen voor eerdere regelingen. Wat is er veranderd en hoe zit het nou precies met de NOW, TOGS en Tozo in Noodpakket 2?

NOW 1 wordt NOW 2

Vanaf wanneer?
NOW 1: tot 5 juni aan te vragen.
NOW 2: Vanaf 6 juli bij UWV aan te vragen.
Voor wie?
NOW 2 is voor bedrijven die over 3 maanden minstens 20% omzetverlies verwachten als resultaat van de coronacrisis
Subsidie
NOW 2 subsidieert maximaal 90% van de loonkosten voor werknemers die sociaal verzekerd zijn tot 1 oktober.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de NOW 2?

● Bij het vaststellen van de loonsom voor de subsidiehoogte, is de referentiemaand van januari naar maart verschoven.
● Bij ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen, werden bedrijven eerder 50% gekort op hun NOW-subsidie. Deze boete vervalt in NOW 2, maar bedrijven mogen niet meer dan 20 werknemers ontslaan tenzij er een akkoord is bereikt met de vakbond. Wanneer dit niet het geval is, wordt er alsnog 5% gekort op het totale subsidiebedrag.
● Om een grotere bijdrage te leveren aan de vaste lasten van werkgevers, heeft de overheid de opslag op werkgeverslasten van 30% naar 40% verhoogd in NOW 2.

Nieuwe voorwaarden die worden gesteld aan de NOW 2

Er zijn een aantal belangrijke toevoegingen aan de NOW 2 waar bedrijven rekening mee moeten houden.

● Er mogen geen bonussen worden uitgekeerd (m.u.v. bonussen die onderdeel zijn van de standaard beloningsstrategie), geen eigen aandelen worden ingekocht, en geen winstuitkering aan aandeelhouders worden gedaan.
● Bij het aanvragen van de NOW, worden bedrijven verplicht om hun werknemers te stimuleren tot bij- en omscholing. Per juli zal de overheid gratis online scholing en ontwikkeladviezen hiervoor aanbieden.
● De werkgever moet zijn werknemers 100% doorbetalen.
● Voor sommige bedrijven is het nu verplicht om een accountantsverklaring bij de aanvraag toe te voegen. Dit geldt voor bedrijven die een voorschot van €100.000,- of een totaalbedrag van €125.000,- toegekend hebben gekregen.

De opvolger voor het MKB: TOGS wordt TVL

Vanaf wanneer?
TOGS: tot 26 juni aan te vragen
TVL: Aanvragen medio juni bij RVO
Voor wie?
Kwam je als ondernemer in aanmerking voor de TOGS-regeling? Dan kun je medio juni ook aanspraak maken op de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten).
Subsidie
Waar de TOGS een algemene tegemoetkoming van €4000,- was, is de TVL specifiek in het leven geroepen om MKB bedrijven te helpen bij het betalen van hun vaste lasten.
De hoogte van de TVL wordt gebaseerd op de hoogte van omzetverlies waarbij maximaal een bedrag van €50,000 wordt uitgekeerd.

Voorwaarden TVL:

● De TVL geldt voor bedrijven met meer dan 30% omzetverlies en met maximaal 250 werknemers.
● De TVL-regeling is beschikbaar voor dezelfde bedrijven die voor de TOGS in aanmerking kwamen en waarvan hun SBI-code in deze lijst is opgenomen.
● Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de KVK. Het bedrijf heeft minimaal één vestiging in Nederland en is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

? Goed om te weten: de TVL-regeling kan bovenop de TOGS-regeling worden aangevraagd.

Tozo 1 wordt Tozo 2

Vanaf wanneer?
Tozo 1: tot 1 juni aan te vragen
Tozo 2: vanaf 1 juni aan te vragen bij de gemeente. De regeling loopt tot 1 oktober 2020.

Subsidie

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kan op twee manieren worden gebruikt:
1) inkomens van zelfstandigen tot het sociaal minimum aan te vullen
De aanvulling van inkomens blijft maximaal €1.500 (netto) voor gehuwden of €1.050 (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar.
2) aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal
Hier blijft hetzelfde maximumbedrag van €10.157 gelden.

Gewijzigde voorwaarden Tozo 2:

● In de nieuwe regeling wordt het partnerinkomen getoetst om in aanmerking te komen voor de aanvullende uitkering levensonderhoud. In de oude regeling werd dit niet meegenomen.
● Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal, moet nu ook worden verklaard dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, het bedrijf, of één van de vennoten.

Wat blijft er verder beschikbaar?

● Uitstel van betaling voor ondernemers, de verlaging van belastingrente en invorderingsrente, en versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers worden verlengd tot 1 oktober en eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.
● De Corona Overbruggingslening (COL) krijgt een tweede financiële injectie van 150 miljoen euro door het hoge aantal aanvragen.
● Veel financierings- en/of kredietregelingen waaronder de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), Garantie ondernemingsfinanciering (GO) en de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) blijven doorlopen.

❗ Er is nog geen besluit over een regeling voor flexwerkers. Over het huidige voorstel (TOFA) is nog geen besluit genomen, maar het kabinet heeft sterke twijfel uitgesproken over het huidige ontwerk. Lees meer over de TOFA>>.

Hulp bij het doen van een aanvraag?

We hopen alle regelingen zo overzichtelijk mogelijk te hebben gemaakt, maar we weten ook dat er altijd specifieke gevallen blijven bestaan waarin onduidelijkheid bestaat. Mocht u dan ook nog vragen hebben, of besteedt u het doen van de aanvraag liever uit, dan helpen we u daar natuurlijk graag bij.