De verlengperiode van de NOW-regeling voor ondernemers gaat in op 6 juli en kan tot 31 augustus 2020 worden aangevraagd. De tegemoetkoming is dit keer voor een periode van 4 maanden en geldt, net zoals bij de eerste regeling, voor bedrijven die minimaal 20% omzetverlies hebben gedraaid over de aanvraagperiode als gevolg van de coronacrisis. De aanvraag is voor alle werkgevers met werknemers in dienst en kan worden gedaan bovenop de eerste NOW-regeling.

Voor het eerst NOW?

De tweede NOW-regeling vergoedt de loonkosten van bedrijven over de periode juni t/m september naar ratio van hun omzetverlies. Heb je niet eerder gebruik gemaakt van de NOW-regeling? Dan kun je als ondernemer bepalen of je de periode voor omzetdaling wilt laten starten per juni, juli of augustus. Wanneer dit de tweede aanvraag is, moet de omzetmaand direct aansluiten op de periode waarover de eerste NOW-subsidie is uitgekeerd.
NOW 2: Nieuwe voorwaarden
Zoals we in onze vorige blog hadden aangekondigd, zijn er enkele belangrijke wijzigingen in de nieuwe NOW-regeling. Ten eerste loopt deze regeling met vier maanden één maand langer door. Daarnaast zijn er aantal voorwaarden bijgekomen voor ondernemers wanneer zij gebruik willen maken van de regeling die wij hier kort zullen toelichten.

Bonussen en winstuitkering

Wanneer het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of hoger is – of de daadwerkelijke tegemoetkoming minimaal € 125.000 is, mogen er geen winstuitkering of bonussen worden uitgekeerd aan aandeelhouders, bestuur en directie over het boekjaar 2020. Eerdere uitkeringen hoeven niet teruggedraaid te worden.
❗ Let op: betreft het een aanvraag voor een werkmaatschappij? Dan gelden dezelfde voorwaarden voor de moedermaatschappij, ongeacht de hoogte van het toegekende of voorgeschoten bedrag.

Nederland werkt door

Om deel te kunnen nemen aan de regeling, dienen werkgevers hun werknemers te stimuleren zich te laten bij- of omscholen, zodat zij zich beter kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Via het initiatief NLWerktDoor kunnen werknemers van 1 juli tot en met december 2020 gratis online scholing en ontwikkeladvies krijgen.

⚠️ Bij het doen van een aanvraag, gaan bedrijven automatisch akkoord met de publicatie van de volgende gegevens: bedrijfsnaam, vestigingsplaats, het toegekende voorschot en definitieve tegemoetkoming.

Ontslagregelingen

In de eerste NOW-regeling, was er sprake van een ‘ontslagboete’. Deze bestond uit een korting van 50% op de subsidie wanneer werkgevers een ontslagaanvraag indienden gebaseerd op bedrijfseconomische redenen. In de huidige regeling is er meer ruimte voor herstructurering waaruit ontslagen kunnen volgen en gelden de volgende voorwaarden:

● Wanneer er werknemers worden ontslagen in de periode van 1 juni tot 1 oktober vanwege bedrijfseconomische redenen, wordt er gekort op de NOW-subsidie. Dit werkt als volgt: UWV kijkt naar de volledige loonsom van de betreffende werknemers zoals per maart 2020 bekend, vermenigvuldigd dit met 3 en trekt dit bedrag af van de totale, definitieve tegemoetkoming. Bij goedgekeurde aanvragen wordt er dus altijd één maand subsidie alsnog uitbetaald over ontslagen werknemers.
● Het indienen van een ontslagaanvraag voor 20 of meer werknemers, leidt in de tweede NOW-regeling tot een korting van 5% op de hoogte van de NOW-subsidie. Wanneer er echter een akkoord is bereikt met de vakbond of vertegenwoordiging van de werknemers, vervalt deze korting en wordt het bedrag alsnog volledig toegekend. Op die regel is er nog één uitzondering. Dit is wanneer er geen akkoord is bereikt, maar er door de werkgever en vertegenwoordiging samen een beoordeling is aangevraagd om de noodzaak van de ontslagaanvraag te onderzoeken. De aanvraag moet worden gedaan bij een commissie die is ingesteld door de Stichting van de Arbeid en het lopende verzoek mag voor de tweede aanvraag van de NOW niet worden ingetrokken.

Berekening en uitkering

Aanvragen kunnen worden gedaan bij het UWV en bij goedkeuring wordt er een voorschot van 80% uitbetaald dat wordt gespreid over twee termijnen. De eerste helft van het bedrag wordt zo snel mogelijk gedaan na goedkeuring, de tweede helft wordt ongeveer twee maanden later uitgekeerd.

Ook belangrijk om te weten:

● De NOW 2 wordt uitgekeerd op basis van de verwachte omzetdaling van bedrijven over een periode van 4 maanden (juni t/m september) waarin de omzet van 2019 als referentieperiode wordt genomen. Deze omzet wordt gedeeld door 3 en dit bedrag wordt vervolgens vergeleken met de verwachte omzet over de gekozen periode. Deze verwachte omzetdaling wordt later verrekend met de daadwerkelijke omzet over deze periode.
● Voor de hoogte van de loonsom wordt gekeken naar de gegevens die op 15 mei bekend waren bij het UWV. In de meeste gevallen is dat maart. Als deze gegevens niet bekend zijn, wordt er gekeken naar de loonsom van november 2019.
● De opslagvergoeding stijgt van 30% naar 40%. Hiermee kunnen vaste werkgeverslasten anders dan de loonkosten – zoals pensioenopbouw, vakantiegeld en andere premies – worden betaald.

? Het percentage omzetverlies kan via een online rekenhulp worden berekend, die op 6 juli online beschikbaar zal worden gesteld.