Het wel/niet afschaffen van de dividendbelasting hield de gemoederen een tijd lang flink bezig. Maar nu die afschaffing definitief van de baan is, heeft het kabinet andere belastingmaatregelen voorgesteld die beter zouden zijn voor de economie. Zo zijn er in het regeerakkoord tot 2021 belastingmaatregelen vastgelegd, waaronder een extra verlaging van de Vpb-tarieven. Veel ondernemers overwegen door deze wijzigingen om in 2019 dividend uit te keren. Maar is dat wel zo voordelig?

Na veel discussie heeft het kabinet er dus voor gekozen om de dividendbelasting te laten bestaan. Daarentegen wordt het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) de komende jaren stapsgewijs verlaagd. Terwijl het tarief van de inkomstenbelasting in box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang) vanaf 2020 juist omhoog gaat.

De tariefwijzigingen

De tariefwijzigingen voor zover nu bekend (juni 2019) op een rij:

Tarieven vennootschapsbelasting

Jaar Eerste tariefschijf
(tot €200.000)
Reguliere tarief
(vanaf €200.000)
2019 19 % 25 %
2020 16,5 % 22,55 %
2021 15 % 20,5 %

Tarieven inkomstenbelasting box 2

Jaar Tarief box 2
2019 25 %
2020 26,25 %
2021 26,9 %

Keuze

Als ondernemer sta je voor de keuze: dividend uitkeren of niet? Laat je dividend uitkeren in 2019 dan wordt dat belast tegen het huidige tarief van 25%. Houd je het vermogen in de BV, dan krijg je de komende jaren te maken met een oplopend tarief inkomstenbelasting box 2. Ogenschijnlijk een makkelijke keuze, toch blijkt dit niet voor elke ondernemer de beste keuze.

Box 3

Dit heeft allereerst te maken met het gebruik van het uitgekeerde dividend. Want gebruik je het niet direct voor consumptie, dan valt het uitgekeerde vermogen in box 3. En niet alleen is het belastingtarief van box 3 variabel. Ook is het rendement over dit vermogen de komende jaren lastig te voorspellen.

Ons advies

Als ondernemer doe je er verstandig aan om niet teveel af te gaan op veelgehoorde adviezen. Ga uit van je persoonlijke situatie en bereken wat voor jou het voordeligst is. Neem gerust contact met ons op voor het maken van deze berekening. We helpen je graag!