Wanneer je als ondernemer kiest voor een Besloten Vennootschap (bv) als rechtsvorm voor je bedrijf, dan is het verstandig om ook direct een holding op te richten. Maar wat is een holding? En wat heb je er aan als ondernemer?

Met de oprichting van een holding start je eigenlijk een tweede bv. Zo heb je een ‘werk’-bv, van waaruit je alle activiteiten ontplooit en die door de buitenwereld wordt gezien als de feitelijke onderneming. De holding-bv voert geen dagelijkse bedrijfsactiviteiten maar beheert het bedrijfsvermogen (zoals geld, aandelen, etc.). Het is de moedermaatschappij van de werkmaatschappij en dat kunnen er ook meerdere zijn.

Fiscaal voordeel

Kiezen voor een holdingstructuur is allereerst interessant omdat het fiscaal aantrekkelijk is. Zo kan je je winst veiligstellen zonder dat je daar direct dividendbelasting over moet betalen. Zodra je winst vanuit je bv uitkeert naar privé,  moet je daar 25% dividendbelasting over betalen. Bij uitkeren tussen rechtspersonen -van werk bv naar holding- is dat meestal niet het geval. Op die manier houd je meer geld over om te laten renderen. Door het bijvoorbeeld opnieuw te lenen aan de bv, er een nieuwe bv mee op te richten of ermee te gaan investeren.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om je winst in je werk-bv te laten zitten, maar dat is risicovol. Stel dat je werkmaatschappij failliet gaat, dan ben je ook de winst uit het verleden kwijt. Zit het echter in je holding, dan is het daar veilig geparkeerd. Mits de uitkeringen naar redelijkheid zijn gedaan uiteraard.

Bestuursaansprakelijkheid

Er wordt vaak gedacht dat je met een holding bestuursaansprakelijkheid kunt ontwijken. Dit is echter niet het geval. Als het bestuur en de aandeelhouder gelijk zijn, blijf je bij onbehoorlijk bestuur als natuurlijk persoon aansprakelijk. Wel biedt een bv nog altijd meer bescherming dan bijvoorbeeld een eenmanszaak, omdat je bij behoorlijk bestuur niet persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden van de bv.

Toekomst

Een ander groot voordeel van een holding gaat spelen wanneer je je bedrijf (deels) wilt gaan verkopen. Wanneer je persoonlijk eigenaar van de bv bent en je verkoopt deze (deels), dan beschouwt de fiscus deze opbrengst als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2 – 25%). In tegenstelling tot een natuurlijk rechtspersoon kan een holding aandelen belastingvrij verkopen. Met het geld in je holding kun je vervolgens met de volledige opbrengst verder ondernemen. En stel dat je je bedrijf voor een miljoen euro verkoopt, heb je op die manier heel eenvoudig 250.000 euro extra tot je beschikking.