Hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hebt u van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 een belastingschuld opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. Sinds 1 oktober 2022 betaalt u deze belastingschuld af met de betalingsregeling bijzonder uitstel.

LET OP! De Belastingdienst heeft aangekondigd streng te gaan handhaven op deze regeling, wij ontvangen daarom graag de volgende brieven (mailen naar: administratie@ygrec.nl):

 • Schuldenoverzicht
 • Brief over betalingsachterstand (*)

(*) Is de verwachting dat de betalingsachterstand niet kan worden ingelopen en is er hulp nodig bij de communicatie hierover richting de Belastingdienst, laat het ons zo spoedig mogelijk weten.

Geen actie ondernemen is geen optie, de Belastingdienst zal de afgesproken regeling laten vervallen en de gehele schuld in één keer opeisen.

Welke brieven krijgt u in 2023 over de betalingsregeling bijzonder uitstel?

Dit hangt af van uw situatie:

Wat is uw situatie? Welke brieven krijgt u?
U hebt alle termijnen van uw betalingsregeling betaald.

En u hebt voldaan aan al uw nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen na 1 oktober 2022.

 • schuldenoverzicht
 • betalingenoverzicht
U hebt alle termijnen van uw betalingsregeling betaald.

Maar u hebt níet voldaan aan al uw nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen na 1 oktober 2022.

 • schuldenoverzicht
 • betalingenoverzicht
 • brief over betalingsachterstand (als u de betalingsachterstand niet op tijd inloopt)
U hebt termijnbedragen betaald voor de betalingsregeling, maar niet voldoende.

U hebt wél voldaan aan alle nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen na 1 oktober 2022.

 • schuldenoverzicht
 • betalingenoverzicht
 • brief over betalingsachterstand (als u de betalingsachterstand niet op tijd inloopt)
U hebt termijnbedragen betaald voor de betalingsregeling, maar niet voldoende.

U hebt niet voldaan aan alle nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen na 1 oktober 2022.

 • schuldenoverzicht
 • betalingenoverzicht
 • brief over betalingsachterstand (als u de betalingsachterstand niet op tijd inloopt)
U hebt nog geen termijnbedragen betaald voor de betalingsregeling.

U hebt misschien ook niet voldaan aan alle nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen na 1 oktober 2022.

 • schuldenoverzicht
 • betalingenoverzicht
 • brief over betalingsachterstand (als u de betalingsachterstand niet op tijd inloopt)

 

Bron: Hoe informeren wij u over de betalingsregeling bijzonder uitstel? (belastingdienst.nl)