Door de coronalockdown kwam de Nederlandse economie onder druk te staan. De overheid riep een aantal regelingen in het leven om te voorkomen dat de economie in zou storten. We hadden de NOW voor personeel, TVL voor vaste lasten en er was ook de mogelijkheid om belasting later te mogen betalen, oftewel het Bijzonder uitstel van betaling. In dit blog laten we je weten wat de regelingen zijn nu de uitstel ten einde loopt.

 

Update versoepeling betalingsregeling

Onder voorwaarden kan je bij de belastingdienst vragen voor een versoepeling op het bijzonder uitstel, dit kan zijn:

  • Eenmalig een betaalpauze van 3 maanden
  • Per kwartaal betalen dan maandelijks
  • Verlenging van de periode van 5 naar maximaal 7 jaar*

*Voor de verlenging van de betalingsregeling zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Er moet aannemelijk gemaakt worden dat er niet binnen 5 jaar afgelost kan worden, maar wel in 7 jaar. Hiervoor is een liquiditeitsprognose vereist, uiteraard kunnen wij je hiermee helpen.

Voor meer informatie betreft de versoepelingen vind je hier.

Einde regeling bijzonder uitstel van betaling

De regeling waardoor je als ondernemer met liquiditeitsproblemen de keuze had om het betalen van belasting uit te stellen, liep af op 1 april 2022. Het gold voor alle vormen van belasting. Veel ondernemers maakten er gebruik van en losten hun belastingschulden weer (gedeeltelijk) af op het moment dat daar weer ruimte voor was.

Met ingang van 1 april moet je als ondernemer alle belastingen weer op tijd betalen. Als er nog belastingschulden openstaan, zijn deze omgezet in een betalingsregeling. Hoe dat werkt? Dat leggen we uit in dit blog.

Aankondiging betalingsregeling

Heb je gebruik gemaakt van de uitstelregeling en ook nog een belastingschuld openstaan op 1 april? Dan heb je een brief ontvangen waarin het einde van de uitstelregeling werd aangekondigd. Ook werd de betalingsregeling uitgelegd en kreeg je een overzicht van alle aanslagen die binnen de regeling vielen.

Deze brief was puur om het einde van de regeling en het begin van de betalingsregeling aan te kondigen. De definitieve gegevens over de betalingsregeling komt nog. Je kunt deze brief -met het termijnbedrag inclusief rente en een speciaal betalingskenmerk voor maandelijkse terugbetaling- tussen nu en de eerste week van oktober in de brievenbus verwachten.

Zo werkt de betalingsregeling

De betalingsregeling gaat van start op 1 oktober 2022. Heb je gebruik gemaakt van die uitstelregeling en nog belastingschulden openstaan? Dan moet je vanaf die datum gaan aflossen. De schuld moet binnen 5 jaar (60 maanden) helemaal afgelost zijn.

In deze periode heb je te maken met een maandelijkse betalingsverplichting. Tegelijkertijd betaal je alle nieuwe belastingen -zoals omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc.- weer op tijd, zoals voorheen. Doe je dit niet, en loopt de belastingschuld dus verder op, kan de Belastingdienst besluiten de betalingsregeling in te trekken.

Veelgestelde vragen over de betalingsregeling

Is het mogelijk om meer af te lossen?

Ja, je bent vrij om extra af te lossen, zoveel als je wilt. Het maandelijkse bedrag blijft dan hetzelfde, waardoor je eerder klaar bent met het terugbetalen van de schuld.

Hoeveel is de rente?

De invorderingsrente van de Belastingdienst was normaal gesproken 4%. Als als onderdeel van de coronamaatregelen was dit tijdelijk naar 0,01% gezet. Vanaf 1 juli 2022 is het naar 1% gegaan en de rente zal stapsgewijs terug naar 4% gaan. Vanaf 1 januari 2023 wordt het percentage invorderingsrente op 2% vastgesteld en zal vanaf 1 januari 2024 weer op het oude niveau van 4% komen te staan.

Mag ik een maandelijkse aflossing vooruit betalen?

Nee. De Belastingdienst wil elke maand een vast bedrag ontvangen. Je kunt bijvoorbeeld niet de ene maand voor twee maanden betalen en dan een maand overslaan.

Het maandelijkse bedrag is te hoog, kan het verlaagd worden?

Ja, je kunt een brief schrijven naar de Belastingdienst met de vraag om het aflossingsbedrag te wijzigen. Houd er dan wel rekening mee dat het bedrag in de eindafrekening na 5 jaar hoger wordt.

Ik denk dat 60 maanden niet genoeg is om de schuld af te lossen. Wat nu?

Als je het niet haalt om de belastingschuld in 5 jaar af te lossen, kan je een brief schrijven naar het Landelijk Incasso Centrum. Leg in de brief uit wat de situatie is en waarom je schuld niet binnen de tijdsruimte kunt aflossen. Het Landelijk Incasso Centrum beoordeelt jouw situatie en kan ervoor kiezen om de betaaltermijn te verlengen. Ze kunnen je zelfs (een deel van) de schuld kwijtschelden.

Ik ben het niet eens met de aanslagen die in het overzicht staan. Wat moet ik doen?

Je kunt bezwaar maken op de aanslag waar je het niet mee eens bent. Bezwaren moeten altijd binnen 6 weken nadat de aanslag is opgelegd ingediend zijn. Bezwaartermijn al verstreken? Schrijf dan een brief naar het belastingkantoor met een verzoek voor een ambtshalve vermindering.

Andere vragen?

De Belastingdienst legt alles uit op deze pagina. Bekijk het aflosschema om het bedrag van jouw maandelijkse terugbetaling te berekenen. Advies of hulp nodig? Daarvoor heb je ons. Neem gerust contact op met al je vragen over de terugbetaalregeling of andere fiscale zaken.

Update(s)

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mocht de regeling toch nog in detail wijzigen, zorgen we uiteraard voor een update van dit blog.